Zakłady Mięsne PAMSO S.A.​
ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice​


NIP: 731-000-47-05, REGON: 470544279
Spółka wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000061058.

Kapitał zakładowy 710.000 PLN opłacony w całości.

Infolinia 800 296 066

 

sekretariat Zarządu
(+48) 42 22 55 500 ​
(+48) 42 22 55 501

sekretariat@pamso.com.pl

dział marketingu
(+48) 42 22 55 546 ​

marketing@pamso.com.pl ​​